×
Facebook Realizations

MB-78EI DPA

PROTIPOŽIARNE AUTOMATICKÉ DVERE

OHŇOVZDORNOSŤ EI15, EI30 LUB EI60

Systém MB-78EI DPA je určený na vykonávanie protipožiarnych priečok s automaticky posuvnými jednokrídlovými alebo dvojkrídlovými dverami s triedou ohňovzdornosti EI15 alebo EI30. Základom tohto systému je MB-78EI systém, z ktorého je väčšina skladových elementov. Hliníkové profily sú trojkomorové s hĺbkou 78mm s tepelnou vložkou, ktorá má šírku 34mm. Vnútorné komory profilov aj priestor medzi profilmi sú vyplnené elementmi ohňovej izolácie, a na vonkajších plochách sú montované izolačné elementy aj vzdúvajúce pásky. V týchto konštrukciach sú využívané pohony hodnotených výrobcov, ktoré sú prispôsobené k prenášaní veľkých zaťažení. Pohon dverí môže byť namontovaný do systémovej steny, ako aj do muru. Maximálne veľkosti konštrukcie v systéme MB-78EI DPA: jednokrídlové dvere 1100mm x 2450mm, dvojkrídlové dvere 2125mm x 2450mm.