Konstrukcje Aluminiowe Specjalne

Logo DOOR Filipek
Aluminiowe Drzwi Dymoszczelne

Logo DOOR Filipek

Aluminiowe Okna i Drzwi Antywłamaniowe

Logo DOOR Filipek

Aluminiowe Okna i Drzwi Przeciwpożarowe

Logo DOOR Filipek

Fasady Aluminiowe Przeciwpożarowe

Zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) drzwi i okna przeciwpożarowe, projektowane do zainstalowania w otworach znajdujących się w pionowych elementach oddzielających budynku, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: zapobiegnięcie rozwinięciu się pożaru, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku do innych pomieszczeń i stref, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na obiekty sąsiednie, umożliwienie ewakuacji użytkowników poprzez ograniczenie poziomu promieniowania cieplnego, zapewnienie bezpieczeństwa i ułatwienie działania ekipom ratowniczym.

W związku z tym, w naszej ofercie dostępne są konstrukcje aluminiowe spełniające podane powyżej kryteria. Dzięki regularnym badaniom takich konstrukcji jesteśmy certyfikowanym producentem tych wyrobów co każdorazowo potwierdzane jest odpowiednią dokumentacją dołączoną do zakupionego produktu.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This