×
Facebook Realizations

FASÁDY

Žijeme v dobe, v ktorej veľmi dôležitú úlohu má estetika a vzhľad budovy. Aktuálne nemožno si dovoliť na to, aby vonkajšia časť domu, kancelárie alebo hotela bola neatraktívna. Používanie fasád je dnes najpopularnejší a sa zdá, že jediný racionálny spôsob získať atraktívny vzhľad budovy. Fasádový systém je ponuka, ktorá spĺňa najnovšie požiadavky energeticky úsporného stavebníctva. Chceme, aby naší klienti mohli s pýchou prezentovať svoje budovy, preto využívame len osvedčené systémy firmy ALUPROF MB-SR50N aj MB-SR50N EFFEKT.

MB-SR50N je systém sĺpových-západkových konštrukcií určený na vykonávanie ochranných stien, priestranných konštrukcií a strešných zasklení, których najdôležitejšiou úlohou je dosvetlenie interiéru budovy aj vytvorenie klimy pre užívateľov. Pokročilé technické riešenia dovoľujú konštruovať rovné alebo oblúkové stieny, prechádzanie ľubovoľných vonkajších a vnútorných uhlov aj prispôsobenie k zimným záhradam. Systém dovoľuje použiť riešenia pre zónu nad prahom a pod oknom aj pre ochrannú stenu v plnej konfigurácii.

Systém MB-SR50N má dve verzie so zvýšenou tepelnou izoláciou

MB-SR50N HI a MB-SR50N HI+, a tiež má zmenu, ktorá dovoľuje vykonať fasádu s rôznym výzorom, tzv. pološtrukturalná fasáda MB-SR50N EFEKT.

Tvar profilov v systéme MB-SR50N je s tzv. ostrou hranou, čo má vplyv na estetiku konštrukcie. Tvar profilov umožňuje voľbu stĺpov a západiek takým spôsobom, aby od vnútornej strany fasády vznikol efekt lícovania povrchu, čo uľahčuje estetický výzor s vnútornými stienami a podvesenými stropmi. Stĺpy sú dostupné v rôznych veľkostiach od 65mm až 325mm, a západky od 5mm až 189,5mm. Tento systém dáva veľkú slobodu v projektovaní bodov pripevnenia aj šíroký rozsah zasklenia, vďaka čomu možno použiť spojené dvojkomorové sklo. K popísanému systému možno zastavať rôzneho druhu dvere a okná, v tom aj výklopné a strešné okná.

Systém MB-SR50N EFEKT má základ v hliníkovom systéme MB-SR50N. Špeciálny systém pripevnenia skiel k stĺpom a západkam vo fasádach MB-SR50N EFEKT dáva vonku efekt hladkej sklenenej steny rozdelenej štrúkturou horizontálnych a vertikálnych čiar

s šírkou dvoch centimetrov. Tieto medzery sú vyplňované špeciálnym silikonovým spojivom, čo zaisťuje tesnosť konštrukcie a dobré izolačné vlastnosti.