Werk en carrière in ons bedrijf.

Waarom is het de moeite waard om met ons samen te werken?

Bedrijf DEUR Filipek sp.k. kwam in 1998 op de markt als een kleine, maar zeer ambitieuze dienstverlenende onderneming. Sindsdien zijn we dankzij de perfecte werkorganisatie, het juiste ontwikkelplan en de betrouwbaarheid van onze medewerkers uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van metaal- en constructieschrijnwerk. Door jarenlange ervaring zijn wij in staat om dienstverlening op het hoogste niveau te leveren. Als je in een modern productiebedrijf wilt werken en je kwalificaties voortdurend wilt verbeteren, kom dan ons team versterken.
Heb jij ervaring met het werken met ramen en deuren?
Of misschien wilt u vanaf het begin waardevolle ervaring opdoen met betrekking tot ramen en deuren?
Word lid van ons team en ontwikkel je vaardigheden. Solliciteer - we wachten op je!

 

Wij bieden:

 • stabiel en langdurig dienstverband op basis van een arbeidsovereenkomst
 • werk van maandag - vrijdag
 • aantrekkelijk salaris afhankelijk van kennis, inzet en competentie
 • de mogelijkheid van professionele ontwikkeling / promotie en werken in een creatieve en vriendelijke sfeer

TAKEN:

 • onafhankelijke service van werkplaatsgereedschap
 • juiste en tijdige uitvoering van de toevertrouwde taken
 • optimaal gebruik van machine en productiemateriaal werktijd
 • deelname aan de optimalisatie van het productieproces door continue verbetering, verhoogde efficiëntie en kostenreductie

VERWACHTINGEN:

 • ervaring in de raam- en deurbranche is welkom
 • communicatieve en samenwerkingsvaardigheden
 • betrokkenheid, initiatief en integriteit

Als je geïnteresseerd bent om bij DOOR te werken, stuur dan je CV naar het volgende adres: praca@door-aluminium.pl.

Gelieve de volgende clausule op uw cv op te nemen: "Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor de doeleinden van het wervingsproces
gerund door Door Filipek sp.k. en met het oog op toekomstige werving (GDPR) ".

We informeren u vriendelijk dat we ons het recht voorbehouden om alleen geselecteerde kandidaten te contacteren.

INFORMATIE VOOR ONDERNEMER
Door Filipek sp.k.
Adolfa Mijterium 5, 32-700 Bochnia,
NIP (fiscaal identificatienummer): 8681986123, REGIO: 522614407

betreffende de informatieverplichting in het wervingsproces
uitvoering van de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming; hierna te noemen: "AVG")

 1. De beheerder van persoonsgegevens is Door Filipek sp.k, Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia, NIP: 8681986123, REGON: 522614407 (hierna te noemen de Beheerder).
 2. Contactgegevens van de beheerder: e-mailadres rodo@door-aluminium.pl
 3. Persoonsgegevens voor zover gespecificeerd in art. 222 1 van de arbeidswet zal worden verwerkt om het wervingsproces uit te voeren in overeenstemming met art. 221 van de Arbeidswet in verband met grap. 6 seconden. 1 verlicht. a) de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
  en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - hierna de "Verordening" genoemd) als onderdeel van de uitvoering van de wettelijke verplichting die op de voor de verwerking verantwoordelijke rust.
 4. Persoonsgegevens worden ook verwerkt met het oog op toekomstige wervingen, maar alleen met de voorafgaande toestemming van de betrokkene.
 5. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken, de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking op basis van deze toestemming vóór de datum van intrekking.
 6. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig maar noodzakelijk om deel te nemen aan het wervingsproces. Het verstrekken van de in punt 4 bedoelde gegevens is vrijwillig en heeft geen invloed op de mogelijkheid om deel te nemen aan de werving, in het bijzonder zal het niet de basis zijn voor een ongunstige behandeling van de kandidaat en zal het geen reden vormen voor de weigering van het dienstverband.
 7. Persoonlijke gegevens die zijn verzameld om het wervingsproces uit te voeren, worden verwerkt en opgeslagen tot het einde van het wervingsproces, en de gegevens zullen worden verwerkt op basis van toestemming voor toekomstige werving, voor onbepaalde tijd, totdat de toestemming wordt ingetrokken.
 8. Bij intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens worden de gegevens direct verwijderd.
 9. Persoonlijke gegevens worden door de Beheerder niet overgedragen aan derde landen of entiteiten die in het buitenland zijn gevestigd.
 10. Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, evenals het recht om bezwaar te maken en het recht op overdracht van je gegevens.
 11. Bij twijfel over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gegevensbeheerder kunt u contact opnemen met de Gegevensbeheerder.
 12. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, te weten de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

Pin It op Pinterest

Aandelen
Deel dit