Špeciálne hliníkové konštrukcie

DVERE Filipek hliníkové dymotesné dvere
Hliníkové dymotesné dvere

DVERE Filipek hliníkové dvere proti vlámaniu

Hliníkové okná a dvere proti vlámaniu

Hliníkové okná dvere protipožiarne fasády DVERE Filipek

Hliníkové okná a protipožiarne dvere

Hliníkové okná dvere protipožiarne fasády DVERE Filipek

Hliníkové požiarne fasády

V súlade s požiadavkami nariadenia ministra infraštruktúry z 12. apríla 2002 o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať stavby a ich umiestnenie (v znení neskorších predpisov), protipožiarne dvere a okná určené na montáž do otvorov v vertikálne oddeľujúce prvky budovy by mali byť navrhnuté a skonštruované tak, aby v prípade požiaru zabezpečili: zamedzenie šírenia požiaru, obmedzenie šírenia požiaru a dymu v budove do iných miestností a zón, obmedzenie šírenia požiaru na susedné objekty, umožnenie evakuácie užívateľov obmedzením úrovne sálania tepla, zaistenie bezpečnosti a uľahčenie úkonov záchranných tímov.

Preto naša ponuka obsahuje hliníkové konštrukcie, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá. Vďaka pravidelnému testovaniu takýchto konštrukcií sme certifikovaným výrobcom týchto produktov, čo je zakaždým potvrdené príslušnou dokumentáciou priloženou k zakúpenému produktu.

Pin It na Pinterest

Akcie
Zdieľať