Práca a kariéra v našej spoločnosti.

Prečo sa oplatí spolupracovať s nami?

spoločnosť DVERE Filipek sp.k. debutoval na trhu v roku 1998 ako malý, ale veľmi ambiciózny podnik v oblasti služieb. Odvtedy sme sa vďaka perfektnej organizácii práce, správnemu rozvojovému plánu a spoľahlivosti našich zamestnancov stali popredný výrobca zámočníckeho a stavebného stolárstva. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú poskytovať služby na najvyššej úrovni. Ak chceš pracovať v modernej výrobnej spoločnosti a neustále si zvyšovať kvalifikáciu, pridaj sa do nášho tímu.
Máte skúsenosti s prácou s oknami a dverami?
Alebo možno chcete získať cenné skúsenosti súvisiace s oknami a dverami od začiatku?
Pridajte sa do nášho tímu a rozvíjajte svoje schopnosti. Prihláste sa - čakáme na vás!

 

PONÚKAME:

 • stabilný a dlhodobý pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy
 • práca od pondelka do piatku
 • atraktívny plat v závislosti od vedomostí, nasadenia a kompetencií
 • možnosť profesionálneho rozvoja / postupu ako aj práce v tvorivej a priateľskej atmosfére

ÚLOHY:

 • samostatný servis dielenského náradia
 • riadne a včasné plnenie zverených úloh
 • optimálne využitie strojov a výrobných materiálov
 • účasť na optimalizácii výrobného procesu neustálym zlepšovaním, zvyšovaním efektívnosti a znižovaním nákladov

OČAKÁVANIA:

 • prax v oblasti okien a dverí vítaná
 • komunikatívnosť a schopnosť spolupracovať
 • angažovanosť, iniciatíva a integrita

V prípade záujmu o prácu v spoločnosti DOOR pošlite svoj životopis na adresu: praca@door-aluminium.pl.

Do životopisu prosím uveďte nasledujúcu vetu: „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely výberového konania
prevádzkuje Door Filipek sp.k. a na účely budúceho náboru (GDPR)“.

Dovoľujeme si Vás informovať, že si vyhradzujeme právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.

INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽA
Dvere Filípek sp.k.
Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia,
NIP: 8681986123, REGON: 522614407

o informačnej povinnosti v procese prijímania zamestnancov
ktorým sa vykonávajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len: „GDPR“)

 1. Správcom osobných údajov je Door Filipek sp.k, Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia, NIP: 8681986123, REGON: 522614407 (ďalej len správca).
 2. Kontaktné údaje správcu: e-mailová adresa rodo@door-aluminium.pl
 3. Osobné údaje v rozsahu uvedenom v čl. 222 1 Zákonníka práce bude spracovaný za účelom vykonania výberového konania podľa čl. 221 Zákonníka práce v súvislosti s vtip. 6 sek. 1 lit. a) Nariadenia z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
  a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len „nariadenie“) ako súčasť zákonnej povinnosti, ktorú má prevádzkovateľ údajov.
 4. Osobné údaje budú spracované aj na účely budúceho náboru, avšak len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie založené na tomto súhlase pred dňom jeho odvolania.
 6. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na účasť na náborovom procese. Poskytnutie údajov uvedených v bode 4 je dobrovoľné a nemá vplyv na možnosť zúčastniť sa výberového konania, najmä nebude dôvodom pre nepriaznivé zaobchádzanie s uchádzačom a nebude dôvodom na odmietnutie zamestnania.
 7. Osobné údaje zhromaždené za účelom vykonania náborového procesu budú spracované a uložené do ukončenia náborového procesu a údaje budú spracované na základe súhlasu pre budúci nábor, a to na dobu neurčitú, do odvolania súhlasu.
 8. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov budú údaje bezodkladne vymazané.
 9. Osobné údaje nebudú Správcom prenášané do tretích krajín ani subjektom so sídlom v zahraničí.
 10. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať a právo na prenosnosť údajov.
 11. V prípade akýchkoľvek pochybností o spracúvaní Vašich osobných údajov Správcom údajov sa môžete obrátiť na Správcu údajov.
 12. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Pin It na Pinterest

Akcie
Zdieľať
DOOR Filipek katalóg 2024 PopUp