×
Facebook Realizations

Zimné záhrady

ZIMNÉ ZÁHRADY

Zimné záhrady je stále viac populárny ozdobný element domu aj miesto oddychu. Hliníková zástavba, ktorá tvorí dodatočnú miestnosť stavby. Je zrejmé, že aby bolo miesto určené na oddych po ťažkom pracovnom dní musí byť odborne konštruované a spĺňať všetky estetické požiadavky používajúcich osôb. Aby spĺniť všetky tieto nároky naša firma vykonáva sysémy zimných záhrad najvyššiej kvality. Zimná záhrada môže byť projektovaná a vykonaná ako obytný priestor po celý rok alebo ako dodatočná veranda na zimných profiloch.

Konštrukcia strešnej krytiny môže byť vykonaná s použitím rôznych fasádových profilov. Celok sa môže opierať o fasádové stĺpy, špeciálne spevňované okenné -dverné stĺpy. Pokročilý systém strešných krokiev dovoľuje použiť štandardné lišty pri skle z okenno-dverných systémov.

Systém zimných záhrad je vo dvoch variantoch, v prvom nosné profily tzv. krokvy sú vytvorené na vonkajšiej strane priestoru formou odvráteného profilu, miesto toho v druhom variante sú krokvy na vnútornej strane priestoru vytvorené ako skriňový nosník. Základná šírka krokvy je 60mm, podľa veľkosti strechy a záhrady sú zväčšované alebo spevňované. Krokvy sú spájané so závesnými profilmi, ktoré sú podopreté o nosník odkvapu alebo hrebeň, čo veľmi uľahčuje odvádzanie vody aj dovoľuje na dobrú ventiláciu priestoru. Systém zimných záhrad zaisťuje veľmi dobrú tepelnú izoláciu aj trvanlivosť hliníkových profilov vďaka použitiu tepelných komorových vložiek aj membrán s EPDM. Zasklenie záhrad je

v rozsahu 20-40mm.