×
Facebook Realizations

MB-60E EI

LEN EXTERIÉROVÉ

OHŇOVZDORNOSŤ EI15 LUB EI30

Bezpečnosť je veľmi dôležitým aspektom v našom živote. V prípade stavieb výnimočné ohrozenie tvorí oheň. Bez použitia príslušných zabezpečení sa požiar rozširuje nepravdepodobne rýchlo ničiac všetko na svojej ceste, ohrozujúc ľudský život. Preto sme kontrolovali mnoho riešení z hľadiska kvality aj bezpečnosti.

Systém MB-60E EI slúži na vykonávanie exteriérových dverí jednokrídlových alebo dvojkrídlových ako aj vnútorných protipožiarnych priečok. Tieto konštrukcie majú triedu ohňovzdornosti EI15 alebo EI30. Základom tohto riešenia je hliníkový profil s teplenou vložkou systému MB-60E. Ohňovzdornosť profilov systému MB-60E EI zaisťujú elementy ohňovej izolácie, ktoré sú montované v komorách profilov. Konštrukcie sú aj vybavené vzdúvajúcou páskou, ktoré sú odolné proti ohňu. Maximálna veľkosť dverí, ktoré môžme vykonať, majú šírku 1400mm a výšku 2475mm. Šírka dvojkrídlových dverí je 2580mm.

Technické údaje MB-60E EI
Hĺbka rámu 60mm
Hĺbka krídla 60mm
Hĺbka zasklenia 5-41mm
Max. veľkosť krídla dverí 1400mmx2475mm (šír. x výš.)