×
Facebook Realizations

MB-Ferroline

MB-Ferroline systém s teplenou priečkou je ideálny pre obnovu pamiatkových stavieb,

s dodržaním vhodného vzhľadu okien, ktoré imitujú oceľové stolárstvo a pri tom zaisťujú veľmi dobre technické parametre konštrukcií.

V tomto systéme možno vykonať okná otvarané dnu, číže otváravé, sklopné, otváravo-sklopné, aj okná otvarané von otváravé alebo sklopné, ako aj fixné okná. Dôležitou hodnotou okien je dobrá zvuková izolácia, tesnosť proti vode a vzduchu aj vysoká trvanlivosť profilov. Systém MB-Ferroline má niekoľko druhov vonkajšieho výzoru profilov, dostupné obnovovacie zárubne dovoľujú montovať nové stolárstvo bez demontáže starých zárubní, čo znížuje ohrozenie poškodenia muru okolo okien.

Viditeľná šírka profilov môže byť prispôsobená takim spôsobom, aby nespôsobila veľké rozdiely v vonkajšom výzore medzi starými a novými oknami.

Technické údaje MB-Ferroline
Hĺbka rámu 77-110mm
Hĺbka krídla 86-93,5mm
Hrúbka zasklenia: rám/krídlo okna 13,5-61,5mm