×
Facebook Realizations

ALUPROF MB-59S

MB-59S systém má dobrú tepelnú a zvukovú izoláciu, využívaný na výrobu dverí, predsieni, vitrín atď. Hĺbka profilov je 50mm pre zárubne, ako aj pre krídla. Skoro všetky okenné profily majú trojkomorovú stavbu. Centrálnu komoru tvorí izolačná komora medzi tepelnými vložkami, čo dovolilo získať jemné, ekonomické a tuhé profily. Vonkajšie povrchy profilov ležia na jednej rovine.

Dôležitou hodnotou profilov systému MB-59S je veľká možnosť výberu kovaní

a spôsobu ich pripevnenia. Špeciálne drážky dovoľujú bez spracúvania pripevňovať rôzneho druhu závesy napr. kĺbové alebo tradičné naložené. Dôležité je aj to, že profily možno ohýbať a vykonávať rôzneho druhu oblúkové konštrukcie.

 

Technické údaje MB-59S/MB-59S HI
Hĺbka rámu 50mm
Hĺbka krídla 50mm
Hĺbka zasklenia dverí 4,5-31,5mm
Max. veľkosť dverí 1100mmx2300mm (šír. x výš.)