×
Facebook Realizations

ALUPROF MB-45 OFFICE

MB-45 OFFICE systém slúži na vykonávanie trvalých priečok a najčastejšie vybavených kyvnými alebo celosklenými dverami. Pre tieto dvere je charakteristické, že nosným elementom konštrukcie je kalené sklo. Tento systém je určený pre konštruovanie ľahkých

a zároveň pevných stien v konferenčných a kancelárskych miestnostiach so zreteľne poznačenými dverami. Základom tohto systému sú profily systému MB-45, čo dovoľuje spájať tieto dva systémy. V systéme MB-45 OFFICE možno použiť závesy, zámky aj samozamykače firmy Aluprof, Geze, CDA i WSS. V konštrukciach z tohto systému sú montované sklá s hrúbkou od 2 až 25mm, číže môžu to byť jednotlivé sklo ako aj spojené,

ale najčastejšie do tohto systému sa výbera kalené sklo s hrúbkou 8, 10 alebo 12mm, čo dáva najväčšiu bezpečnosť a je montované pomocou líšt a tesnení pri skle.