×
Facebook Realizations

SKLENENÉ POSUVNÉ DVERE

JEDNOKOMOROVÉ ALBO DVOJKOMOROVÉ SKLO

 

MB-77 HS je systém balkónových zdvíhacích-posuvných dverí s tepelnou priečkou, slúži na vykonávanie prvkov architektonickej exteriérovej zástavby, ktoré sa vzynačujú vysokou tepelnou, zvukovou izoláciou, testnosťou proti vode a vzduchu.

Tento systém spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa úspory energie a ochrany životného prostredia. Parametre dverí vykonávaných z elementov systému MB-77HS prevýšujú najprísnejšie požiadavky platných predpisov a noriem. Tento systém má dva varianty konštrukcií ST i HI, ktoré sa líšia tepelnou izoláciou. Dokonalá stavba profilov dovoľuje vykonať exkluzívne dvere veľkých rozmerov, ktoré môžu byť vyplnené jednokomorovým alebo dvojkomorových sklom. Vďaka takýmto vlastnostiam MB-77 HS sa osvedčuje v jednorodinných stavbách, ako aj v apartmánoch a hoteloch.

Profily umožňujú vykonávanie dverí s nízskym prahom, a hmotnosť krídiel môže byť dokonca až 400 kg, miesto toho je výška a šírka obmedzená 3200x3300mm.

Novým riešením je vykonanie rohových dverí pod uhlom 90stupňov a 270stupňov

s pohyblivým stĺpikom, čo dáva výborné riešenie východu na terasu. Vzhľadom na montáž je systém MB-77HS prispôsobený k kovaniam ručne alebo automaticky zaistených západkou.

Najnovším riešením je montáž automatu HS-Master pre zdvíhacie-posuvné dvere MB-77 HS. Tento automat je riadený tlačidlom alebo diaľkovým ovládačom.

 

Technické údaje MB-77 HS                         MB-77 HS HI
Hĺbka rámu 174mm (dvojkoľajnica) /271mm (trojkoľajnica)
Hĺbka krídla 77mm
Hĺbka zasklenia 13,5-58,5mm